Verschillende sporen van de industriële activiteiten en rijke cultuur van België zijn wereldwijd te bewonderen. Een inventarisatie van het Belgische erfgoed in Brazilië is hier beschikbaar.

Belgisch erfgoed in Brazilië.

scobSCOB is a RESEARCH CENTRE founded at the University of Antwerp (BELGIUM) in 1999 when we obtained the official price lists of the Brussels Stock Exchange (Euronext Brussels by now). SCOB obtained also the price lists and archives of the Antwerp Stock Exchange (1844-2002), as well as the archives of the Liege Stock Exchange and the Ghent Stock Exchange (1902-1992).

www.scob.be


heritaHerita vzw is een onafhankelijke ledenbeweging en een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want wij willen van élke dag Open Monumentendag maken.

www.herita.be


bvngNet zoals bij haar oprichting, blijft de BVNG vooral een vereniging voor en door jonge historici, ook al blijven  – gelukkig maar – heel wat “anciens” ook trouw lid. Het bestuur bestaat vooral uit jonge leden en in het Mededelingenblad wil BVNG een forum geven aan jonge vorsers om recensies, reviews en andere bijdragen te publiceren. Omwille van die reden wordt het Mededelingenblad soms wel eens het ‘Kabouterblad’ genoemd, een naam die we niet zonder enige trots als geuzennaam dragen!

www.bvngabhc.wordpress.com


Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 2019 komen Heemkunde Vlaanderen, LECA en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen in de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is vanaf dan het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.

www.heemkunde-vlaanderen.be