Congomane is een maatschappij met Belgische roots, maar opgericht naar Congolees recht in 1925. De maatschappelijke zetel was in Leopoldville , de administratieve zetel bleef in Antwerpen, Grote Markt 21.

De firma had zich een breed doel gesteld: import, export en commerce. Levensmiddelen, delfstoffen, natuurlijke rijkdommen, gebruiksvoorwerpen, ...

congomane

Ze hebben op de serie aandelen die na Wereldoorlog II uitgegeven zijn een foto afgedrukt van hun magazijn. Let vooral op de meer dan 50 olifantentanden die ze op dat moment in stock hadden.

congomane V

Leopoldville (of Leopoldstad) was de toenmalige hoofdstad van  Belgisch Congo. Leopoldstad was de stad met de grote boulevards, de overheidsgebouwen en de kantoren. Tussen Leopoldstad en de Congostroom lag Kinshasa, een industriegebied en haven. De agglomeratie Kinshasa-Leopoldville werd na de onafhankelijkheid samengevoegd tot 1 grootstad: Kinshasa. De Congomane magazijnen stonden in Kinshasa, dicht bij de kade.

Registreer of neem contact op om meer informatie over historische Belgische ondernemingen te verkrijgen, of juist met ons te delen.