Deze Belgische NV werd in april 1902 opgericht te Sint-Jans-Molenbeek. De maatschappelijke zetel was in Brussel. Het startkapitaal bedroeg 1.000.000 Belgische frank (€25.000). Zoals de benaming al aangeeft, werkte Fidelitas in de sector van de verzekeringen en herverzekeringen.

Het bedrijf werd al in 1909 ontbonden en de activa werden overgenomen door een groep Franse financiers en verzekeraars. De liquidadeur die alles in goede banen moest leiden was Mr. Louis Clément uit Parijs.

fidelitas 02

fidelitas T

Wat kan je nog op het aandeel zien? Onderaan staat de afbeelding van een heel mooie "Art Nouveau" dame. Onder de dame staat de naam van de drukkerij: Imprimerie G. Richard uit Parijs.

fidelitas D

Richard heeft duizenden Franse aandelen gedrukt. In Brussel waren er voldoende bekwame drukkerijen van waardepapieren; was het kapitaal oorspronkelijk uit België gekomen, dan waren de aandelen Fidelitas ook wel hier gedrukt. Aandelen bij de start gedrukt in Frankrijk en maatschappij geliquideerd door Fransen: we kunnen gerust besluiten dat Fransen de touwtjes in handen hielden, ook al was de firma een Belgische NV.

Registreer of neem contact op om meer van dit soort informatie over historische Belgische ondernemingen te verkrijgen, of juist met ons te delen.