© Copyright IFA vzw 2013-2022.

Alle rechten op de informatie die u op deze website aantreft (tekst, beeld, geluid, video, etc.) voorbehouden voor IFA vzw.

Gehele of gedeeltelijke overname of verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door IFA vzw of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Informatie overnemen is alleen toegestaan wanneer:

  • het gaat om persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik

  • de informatie niet wordt aangepast

  • © Copyright IFA vzw’ vermeld wordt

  • de informatie niet wordt gebruikt voor een ander werk of publicatie in welk medium dan ook

IFA vzw voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan.

De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.