Voor het bestuderen van het bedrijfseconomisch verleden gebruikt IFA verschillende bronnen. Deze bronnen geven informatie over personen en rechtspersonen. Ter introductie hebben we een overzicht opgesteld van het verschil tussen personen en rechtspersonen en van het Belgische juridisch kader: de introductietutorial.

We maken onderscheid tussen de basisbronnen, de overige bronnen, het aandeel en bronnen over bronnen. Zou je graag eens één, of meerdere, van de bronnen raadplegen, neem dan contact met ons op via het knopje ‘contact’.

 

Basisbronnen

De basisbronnen zijn onze belangrijkste en meest gebruikte bronnen. Ze zijn elk op hun eigen manier relevant. De bronnen vullen elkaar aan in de tijd, zoals in onderstaande tijdlijn te zien is. Ook qua inhoud zijn de bronnen complementair aan elkaar. Dit maakt de combinatie van de verschillende bronnen tot een goed bruikbaar geheel.

Tijdbalk bronnen

Overige bronnen

IFA maakt het meest gebruik van de ‘basisbronnen’, maar ook de overige bronnen zijn elk van hoge kwaliteit en worden gebruikt. Hieronder sommen we er een aantal op.

  • Louis Frere: Etude Historique des Sociétés Anonymes Belges

  • Julienne Laureyssens: Industriele Naamloze Vennootschappen in België 1819-1857

  • Kurgan, Jaumain & Montens: Dictionnaire des Patrons en Belgique

  • Beterams: The High Society Belgo-Luxembourgeoise (1814-1815)

  • Jean Stengers e.a.: Index des éligibles au Sénat (1831-1893)

  • Jean-Philippe Schreiber e.a.: Dictionnaire biographique des Juifs en Belgique

  • Biographie Coloniale Belge-Belgische Koloniale Biografie (KAOW-ARSOM)

  • Frans Buelens: CONGO 1885-1960 een financieel-economische geschiedenis

 

Het aandeel

Naast de bronnen in boekvorm staat een andere speciale bron hoog in het vaandel bij IFA. Dit is het aandeel. Een aandeel herbergt namelijk veel waardevolle, feitelijke informatie over het economische verleden. Aandelen werden op papier uitgegeven en dienden te voldoen aan wettelijke vorm- en inhoudsvereisten. Daardoor verschaffen zij relevante bedrijfsinformatie, zoals de oprichters van een bedrijf, de aandeelhouders, de bestuurders, het geïnvesteerde geld, et cetera. Vaak werden ze onder toezicht van een notaris opgesteld.

Hierdoor zijn aandelen een kwalitatief hoogstaande informatiebron. Ze zijn zelfs even goede bronnen als oprichtingsaktes. Bij de oprichting van een vennootschap wordt een oprichtingsakte opgemaakt. Deze somt de ‘spelregels’ op tussen enerzijds de vennoten en anderzijds de buitenwereld. Deze akte dient als basis voor de vermeldingen op een aandeel. Hierdoor is op een aandeel dezelfde informatie te vinden als in de officiële oprichtingsakte, zij het wel in beperkte vorm.

Aandeelpic   Aandeelpic2   Aandeelpic3

Wat is een aandeel?

Een aandeel is een fysiek eigendomsbewijs dat aantoont dat iemand voor een deel(tje) eigenaar is van een bedrijf. Iemand schaft een aandeel aan en heeft vervolgens recht op een deel van de winst van het bedrijf. Aandelen zijn dus een manier om de vruchten te plukken van het succes van een bedrijf. Hoe meer aandelen iemand heeft, hoe meer delen van de winst hij kan innen. Echter, wanneer het bedrijf geen winst maakt of in faling gaat, loopt de aandeelhouder het risico zijn geïnvesteerde bedrag kwijt te spelen.

Tegenwoordig zijn aandelen digitaal. Vroeger werd een aandeel gedrukt op papier, voorzien van een extra vel met afknipbare coupons. Op het einde van het jaar kon het bedrijf in kwestie beslissen om een bepaald deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Zij konden met hun coupon naar de bank gaan en het bedrag innen. Het bedrijf kon echter ook kiezen voor het uitgeven van ‘bonusaandelen’: alle aandeelhouders mochten een coupon inleveren in ruil voor een extra aandeel.

Om meer te weten over aandelen, hun voor- en nadelen en hun werking, verwijzen we je graag door naar dit document:

Beleggingsinstrumenten

Hoe kun je aandelen gebruiken voor onderzoek?

Wat betekent de informatie op een aandeel? Hoe vind je waar je naar op zoek bent? IFA legt het je graag uit. In de te downloaden PDF is precies te lezen welke informatie je op een aandeel vindt en hoe je een aandeel kunt gebruiken voor onderzoek.

Download

 

Bronnen over bronnen

Naast primaire bronnen gebruikt IFA ook secundaire bronnen voor haar onderzoek: bronnen over bronnen. Een voorbeeld van zo’n bron is de onderstaande titel.

Patricia Van den Eeckhout & Guy Vanthemsche: Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19e – 20e eeuw.