Basisbronnen

De basisbronnen zijn onze belangrijkste en meest gebruikte bronnen. Ze zijn elk op hun eigen manier relevant. De bronnen vullen elkaar aan in de tijd, zoals in onderstaande tijdlijn te zien is. Ook qua inhoud zijn de bronnen complementair aan elkaar. Dit maakt de combinatie van de verschillende bronnen tot een goed bruikbaar geheel.

  • Recueil des Lois (1830-1873)

  • Trioen statuten en publicaties verzameld in verschillende boekdelen (1819-1838)

  • Demeur statuten en publicaties verzameld in verschillende boekdelen (1819-1873)

  • Annexe au Moniteur Belge/Bijlage tot het Belgisch Staatsblad (1873 – 2003)

  • Bulletin Officiel du Congo 1885 – 1959)

  • Recueil Financier (1893 – 1975)

Tijdbalk bronnen