Le Recueil Financier

RFIpicLe Recueil Financier: annuaire des valeurs cotées aux bourses de Belgique was een allesomvattend jaarboek voor de financiële- en de ondernemerswereld tussen 1893 – 1975. Een jaargang bestond uit meerdere volumes, omdat de hoeveelheid aan informatie niet in één fysiek boek paste. De Recueil Financier bevatte informatie over in België beursgenoteerde bedrijven en over personen: bedrijfsresultaten, balansen, bedrijfsbestuurders en hun mandaten en de belangrijke gebeurtenissen voor een bedrijf in het besproken jaar (fusies, investeringen, afsplitsingen etc.).

In totaal telt de Recueil Financier uit 82 jaargangen, met een totaal van 221 volumes. Tezamen komt dat neer op 240.000 pagina’s.

IFA heeft zich twee jaar lang ingezet om de gehele reeks van Recueils te verzamelen en te digitaliseren. Voorheen was deze bron namelijk alleen fysiek te raadplegen, wat voor de nodige ongemakken zorgde. Een specifiek detail vinden in zoveel volumes en pagina’s vergt veel tijd en moeite. Door de gedigitaliseerde Recueil hoopt IFA onderzoek te faciliteren en onderzoekers tegemoet te komen.