Recueil des Lois

RECLOISpic

De Recueil des Lois was een weekblad dat bestond van 1830 tot en met 1873. De wetten die door koning Leopold I uitgeschreven werden, werden in het blad gepubliceerd. Dat betekent ook dat de toelatingen tot het oprichten van naamloze vennootschappen erin opgenomen werden. Deze toelating was nodig totdat in 1873 de nieuwe wet op de handelsvennootschappen gepubliceerd werd, waarbij een notaris aangewend moest worden voor de oprichting en de koning niet langer de toelating verstrekte.

IFA heeft een aantal exemplaren in haar bezit, maar niet de volledige reeks.