bvngNet zoals bij haar oprichting, blijft de BVNG vooral een vereniging voor en door jonge historici, ook al blijven  – gelukkig maar – heel wat “anciens” ook trouw lid. Het bestuur bestaat vooral uit jonge leden en in het Mededelingenblad wil BVNG een forum geven aan jonge vorsers om recensies, reviews en andere bijdragen te publiceren. Omwille van die reden wordt het Mededelingenblad soms wel eens het ‘Kabouterblad’ genoemd, een naam die we niet zonder enige trots als geuzennaam dragen!

www.bvngabhc.wordpress.com