De Academie heeft ook belangstelling voor de kennis van het verleden en doet er alles aan om de herinnering aan vervlogen tijden in het licht van het heden levendig te houden, met inbegrip van de koloniale periode tijdens dewelke zij is ontstaan.

www.kaowarsom.be