VVIA is een platform voor individuele belangstellenden en organisaties in Vlaanderen en Brussel.

www.industrieelerfgoed.be